Algemene Voorwaarden

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

 • De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 • Alle prestaties met betrekking tot fotoshoots dienen via overschrijving betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, of contant na afloop van de fotoshoot. Fotoproducten dienen betaald te worden bij bestelling.
 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • Aangezien mijn onderneming valt onder de vrijstellingsregeling van BTW dien ik geen BTW aan te rekenen.
 • Alle offertes naar aanleiding van een prijsaanvraag van Peter Engelen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld afloop van een promotie periode). Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is van toepassing vanaf het ogenblik van de boeking van een sessie (in samenspraak vastleggen van de datum van de fotoshoot). Hierna kan de sessie op geen enkele wijze meer worden geannuleerd.
 • Fotoproducten kunnen na bestelling niet geannuleerd worden. Fotosessies kunnen niet geannuleerd worden na het verlopen van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, maar tot uiterlijk 48 uur op voorhand kunnen deze in samenspraak met Peter Engelen verplaatst worden naar een andere datum. Wanneer de klant niet opdaagt op het afgesproken tijdstip, zal de volledige sessie alsnog in rekening worden gebracht zonder verplaatsing naar een andere datum.
 • Beeldmateriaal gemaakt door Peter Engelen kan ter allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook of andere online media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen op de dag van de fotoshoot.
 • De foto’s die gemaakt worden door Peter Engelen worden beschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • De bestanden in lage kwaliteit waaruit gekozen kan worden dienen enkel en alleen om een keuze te maken welke foto’s je in hoge kwaliteit wil ontvangen. Het is niet toegestaan deze bestanden te delen via social media, te printen, of te gebruiken/exposeren op eender welke manier.
 • De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag. Overige bewerkingen van de foto’s zijn niet mogelijk.
 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • Bij verzending van bestellingen per post is Peter Engelen niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • De boeking van een studio fotoshoot bij Peter Engelen is definitief na het betalen van een voorschot van minstens 40 euro. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: Indien een studio fotoshoot geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt in onderling overleg de fotoshoot verplaatst naar een andere datum, of wordt het voorschot terugbetaald.
 • Cadeaubonnen van Peter Engelen zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De fotoshoot dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maanden voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met Peter Engelen. Verlengen van de cadeaubon is niet mogelijk. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld. Na vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Turnhout.